Gambaran peristiwa itu telah dirakamkan dalam satu hadis daripada Abu Hurairah r.a. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah bersabda:”Akan datang suatu zaman yang mana seseorang tidak mempedulikan dari mana dia mendapatkan harta, apakah daripada sumber yang halal ataupun daripada sumber yang haram.”