Ia berkait rapat dengan lapan nilai murni iaitu jujur, benar, amanah, adil, bertanggungjawab, telus, cekap dan bijaksana seperti yang digariskan dalam Pelan Integriti Nasional (PIN) yang dilancarkan kerajaan pada 23 April 2004.