Yang lebih malang, ada yang ‘sengaja’ pilih masa berjalan kaki ke masjid dan surau, ketika itulah dia merokok. Ada yang sanggup ‘tawaf’ jauh sedikit daripada laluan biasa agar cukup masa untuk menghabiskan sebatang rokok. Dalam isu merokok ini, yang menjadikannya haram adalah kesan mudarat dan bahayanya sehingga meruntuhkan lima asas utama (al-kulliyatul khams) atau maqasid syariah yang wajib dipelihara oleh setiap manusia iaitu agama, jiwa, maruah keturunan, akal dan juga harta.