Ini dijelaskan menerusi firman Allah SWT yang bermaksud: “Tidaklah Kami utuskan engkau (wahai Muhammad) melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam.” (al-Anbiya’: 107).