Terdapat sekurang-kurangnya tiga faktor utama yang menjadi penyebab mengapa disiplin ilmu tasawuf menjadi terpinggir, sehingga tidak difahami dengan baik oleh kalangan masyarakat Islam di Malaysia.