Syariat Islam meletakkan piawaian tinggi dalam menentukan sesuatu makanan atau minuman itu sama ada halal atau haram.

Garis panduan ditetapkan itu penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan umat Islam. Ia mencakupi objektif kerohanian yang luas dan mencerminkan keluhuran budi serta akhlak umat Islam.